top of page

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Aracı Hizmet Sağlayıcı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 23.08.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olup 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.[1] İşbu makale ile yapılan değişikliklere bilgi notu olarak değinilecektir.


1. Mesafeli Sözleşme Nedir?


· Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.” (6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Md.48)


1.1. Kanun’da bahsedilen “uzaktan iletişim araçları”; mail, internet, telefon, sms gibi örneklendirilebilecekken günümüzde en sık kullandığımız ise e-ticaret yaptığımız platformlardır. Buna göre; yukarıda alıntılanan 48. maddedeki şartları sağlayan her e-ticaret sözleşmesi de, mesafeli satış sözleşmesidir. 23.08.2022 tarihli değişiklik ile, yönetmeliğe yapılan başlıca önemli güncellemeler; “aracı hizmet sağlayıcı” ibaresinin eklenerek yasal sorumluluğunun tanımlanması (1), bu kapsamda aracı hizmet sağlayıcının Yönetmelik’te 12. Maddede düzenlenen “Cayma Hakkı”ndaki müteselsil sorumluluğu(2) ve Kişisel Verilerin Korunması’na yönelik olarak yasal sorumluluğudur(3) . İşbu makalede sadece 1. Bölüm olan “aracı hizmet sağlayıcının yasal sorumluluğunun tanımlanması” ele alınacak olup diğer değişiklikler başka makalelerimizin konusudur.


2. “Aracı Hizmet Sağlayıcı” ve Yasal Düzenlemenin Kapsamı


2.1. Günümüzde yaygın olarak, satıcı ile tüketicinin bizzat birbirinden alım/satım yapmadığı ve belli bir platformdan bu işlemleri gerçekleştirdiği alışveriş siteleri ve kargo firmaları, “aracı hizmet sağlayıcı” ya birer örnektirler. Yeni yapılan değişiklik ile; platform üzerinden kurulan sözleşmelerde, “aracı hizmet sağlayıcı”, satıcı veya sağlayıcı ile yasal sorumluluğu paylaşmış olup bunların en başında “ön bilgilendirme yükümlülüğü ve teyidi” gelmektedir.


2.2. “Ön Bilgilendirme” Kapsamı ve Müteselsil Sorumluluk


2.2.1. Yönetmelikte bahsedilen “ön bilgilendirme” Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde öncelikli olarak tanımlanmış olup kısaca; satışa konu malın/hizmetin temel nitelikleri, satıcı veya sağlayıcının unvanı, varsa MERNİS numarası, hızlı irtibatı sağlamaya yönelik iletişim bilgisi veya kimlik bilgisi, ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler, cayma hakkı, bildirim şekli vb.dir. Yeni yapılan düzenleme ile tüm bu hususlar için ön bilgilendirme yükümlülüğü aracı hizmet sağlayıcı için de zorunlu hale gelmiştir. Yani, aracı hizmet sağlayıcısı; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yer alan düzenlemeye ek olarak; kendi bilgilerine ilişkin (telefon, MERNİS adresi, irtibat numarası gibi) ön bilgilendirmenin yapılması, teyidi ve ispatı, bilgilerin ürüne ilişkin platformda yer alan reklamları ile uyumlu olması, bu bilgilerin doğruluğu, platform üzerinden gerçekleşen işlemlere ilişkin kayıtların tutulması ve saklanması, satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil edilmesi halinde teslim veya ifa ile sözleşmenin feshedildiğine ilişkin bilgilendirme de dahil olmak üzere cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden de sorumludur. Bununla birlikte tüketicilerin, şikayetler başta olmak üzere, talep ve bildirimde bulunup takibini yapabilmelerine yönelik ve 7/24 ulaşılabilir bir sistemin kurulması zorunlu hale gelmiştir.


· “Mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcı ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlarda, birinci fıkrada belirlenen zorunlu hususlardaki eksikliklerden ve verilerin doğruluğundan aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.” (Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik md.3/7)2.2.2. Başka bir deyişle, platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde, aracı hizmet sağlayıcılar; yasal sorumluluğun kendilerinde olmadığını, tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile sorunu çözümlemesi gerektiğini belirterek yasal sorumluluktan kaçınamayacakları gibi “ulaşılamaz” da olamayacaklardır. Aracı hizmet sağlayıcı ile satıcı veya sağlayıcı, burada birbirlerine karşı da sorumlu olup taraflardan birinin ihmalkâr davranması halinde her iki taraf da tüketiciye karşı yasal sorumluluk altındadır. Yani, olası bir uyuşmazlık halinde tüketici, davasını iki tarafa birlikte yöneltebilecektir.


3. Değerlendirme ve Sonuç

Yeni yasal düzenleme, aracı hizmet sağlayıcıyı tanıyarak yasal sorumluluk altına almış ve tüketiciye ikincil bir koruma kalkanı oluşturmuştur. Bu yönetmelik ile tüketici, zarara uğradığını düşünüyorsa iddiasını iki tarafa bir birlikte yöneltebilecektir. Yine, müteselsil sorumluluğun getirilmesi ile aracı hizmet sağlayıcı ve satıcı/sağlayıcı birbirine karşı zorunlu yasal sorumluluk halinde olup olası bir ihmalkârlık halinde başta zararın kusurlu tarafa rücu edilmesinin ve bundan kaynaklı olası tazminat davalarının da önü açılmıştır. Yeni yasal düzenlemenin birden fazla hassas noktaya temas ediyor olması nedeniyle, özellikle aracı hizmet sağlayıcısı ve satıcı/sağlayıcı sıfatını taşıyan tarafların mutlaka avukatlardan profesyonel destek alarak ilerlemesi ve gelecekte oluşabilecek zararın önlenmesi adına gerekli yasal revizelerin bu şekilde yapılması önerilir. 24.08.2022


Av. B. Beril KARAMAN

[1] İstisna olarak, değişikliğe ilişkin yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile değiştirilen 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesi 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Noterlere Taşınmaz Satış Yetkisi Verildi.

11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren "Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ("Yönetme

Comments


bottom of page