top of page

Noterlere Taşınmaz Satış Yetkisi Verildi.

11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren "Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ile noterler tarafından düzenlenecek olan taşınmaz satış sözleşmelerinin tâbi olacağı usul ve esaslar düzenlenmiş ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular Türkiye Noterler Birliği'nin “e-randevu/başvuru” uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacaktır. İşbu Yönetmelik hükümleri 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun geçici 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, aynı Kanunun 61/A maddesinde kurulması öngörülen bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde duyurulduğu tarihe kadar uygulanmayacaktır.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Gizlilik Sözleşmesi Üzerine Kısa Bir İnceleme

Globalleşen dünya ve artan iş hacmiyle beraber rekabet de artmıştır. Artan rekabetin doğal bir sonucu olarak girilen başta ticari ve iş olmak üzere her türlü hukuki ilişki, gizlilik ihtiyacını da bera

Comments


bottom of page