top of page

Türkiye'de Şirket Kurmanın İlk Adımları

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) beş farklı şirket türü bulunmaktadır. Bu şirketler Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Kooperatiflerdir. Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketleridir. Sermaye şirketlerinde ortaklar yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye ile şirkete karşı sorumludur.

Adi komandit şirket ve kollektif şirket ise şahıs şirketleridir. Şahıs şirketlerinde ortakların şirket borçlarından ikinci dereceden ve sınırsız sorumluluğu esası geçerlidir. Türkiye’de kurulan şirketlerin büyük bir bölümü anonim ve limited şirketlerdir.


A. Şirket Kuruluş İşlemleri


1. Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması ve Kurucuların İmzalarının Tasdik Edilmesi

Kullanıcılar mersis.gtb.gov.tr üzerinden şirket kuruluş sürecini başlatmalıdır. MERSİS sistemine zorunlu unsurlar girilerek ilgili kayıt tamamlanır. Şirket sözleşmesinin Türkçe olarak hazırlanması gereklidir. Akabinde kurucular sözleşmeyi imzalar ve kurucuların imzaları yetkili makam tarafından tasdik edilir. Limited şirketlerde ve kooperatiflerde tasdik işlemi şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğünde gerçekleştirilir. Diğer şirketler açısından ise şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğüne veya herhangi bir notere başvurulması mümkündür. Tasdik işleminin noterde yapılmak istenmesi durumunda kullanıcılar MERSİS’ten aldıkları takip numarası ile herhangi bir notere başvurabilirler.


2. Şirket Yetkililerinin İmza Beyanlarının Hazırlanması

Şirketi temsile yetkili kişilerin imzaları yetkili makam tarafından onaylanarak imza beyanlarının hazırlanması gereklidir.


3. Rekabet Kurumu Payı ile Nakdi Sermayenin Ödenmesi

Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın %0.04’ü üzerinden hesaplanan bedel “Rekabet Kurumu Payı” olarak yatırılmalıdır. Ayrıca anonim şirketlerde nakdi olarak taahhüt edilen payın en az %25’inin şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırılması gereklidir.


4. Tescil İçin Ticaret Sicili Müdürlüğüne Başvurulması

Kurucuların ilgili belgelerle beraber sicil müdürlüğüne başvurusu üzerine ticaret sicili müdürlüğünü tescil işlemini tamamlar.


B. İbrazı Gerekli Belgeler

1. Anonim Şirketler İçin

· Esas sözleşme

· Nakdi sermayenin en az %25’inin yatırıldığını gösterir dekont

· Rekabet kurumu payı ödeme belgesi

· Değerleme raporları

· Ayni sermayede kısıtlama olmadığına dair sicil yazısı

· Kuruluş sözlemeleri

· İzne tabi durumlar için izin yazısı

· Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görev kabul yazısı

· İmza beyannamesi


2. Limited Şirketler İçin

· Şirket sözleşmesi

· Ortak olmayan müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan

· Değerleme raporları

· Ayni sermayede kısıtlama olmadığına dair sicil yazısı

· Kuruluş sözleşmeleri

· İmza beyannamesi

· Rekabet kurumu payı ödeme belgesi


C. Yabancı Şirketlerin Şubeleri

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak startıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari temsilci atanır. Ticari işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.Son Yazılar

Hepsini Gör

Noterlere Taşınmaz Satış Yetkisi Verildi.

11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren "Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ("Yönetme

Comments


bottom of page