top of page

MİRAS HUKUKU 

 Miras hukukunda sıklıkla karşılaşılan davalar;  vasiyetnamenin açılması, tenkisi, mirasın taksimi ve ortaklığın giderilmesi davalarıdır. Miras hukuku ekibimiz müvekkillerine vasiyetname hazırlanması, miras sözleşmesi hazırlanması, redd-i miras, istihkak davaları, tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, mirastan yoksunluk bırakılma ve izale-i şuyu davalarında hizmet vermektedir. 

Kitapların Üzerinde Hakim Tokmağı
bottom of page