top of page

Çalışma Alanlarımız

DAVA VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 

Ofisimiz tüm departmanları ile koruyucu ve önleyici hukuki risk yönetimi ve danışmanlığı, tahkim, arabuluculuk ve uyuşmazlık hizmetlerini sunmaktadır. Ekibimiz müvekkillerimizin herhangi bir uyuşmazlık yaşamaması adına potansiyel veya mevcut riskleri öngörerek hukuki önlemler alarak bu hususta düzenli hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Öncelikli amacımız müvekkillerin yaşadığı uyuşmazlığın sulh yolu ile ve en az maliyetle çözümüdür. Ofisimizde, herhangi bir hukuki uyuşmazlığın olabilecek en doğrudan, en seri ve en az masraflı yoldan çözülmesi için gerekli çalışmalar özenle yürütülür.

iki adam karşılıklı oturuyor
Ofiste El Sıkışma

ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER

Profesyonel ve ticari bakış açısına sahip ekibimiz,  ulusal ve uluslararası kurumsal müvekkillere; uluslararası satışlar, acentelik, distribütörlük, finansal kiralama, know-how, tedarik sözleşmeleri,  iş ortaklığı kuruluşu alanlarında hukuki danışmanlık vermekte ve müvekkillerini temsil etmektedir.

İŞ HUKUKU

İş hukuku ekibimiz, sıkça değişen ve yoğun şekilde düzenlenen iş piyasasında; iş ortamlarının hukuki uyum ve hukuki güvenlik içerisinde düzenlenmesi ve yönetilmesinde şirketlerle birlikte çalışır. İnsan kaynakları sürecinin yönetilmesi, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve takibi konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir. 

inşaat işçileri
Mavi Gökyüzünün Önünde Yüksek Katlı Bina

ŞİRKETLER HUKUKU

Yabancı ve yerli müvekkillerimize çözüm ve sürdürülebilirlik odaklı danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Kamu veya özel sektördeki yeni kurulan veya mevcut yerleşik şirketlerde kurumsal ve ticari konular uzmanlığımız olup şirketin hedefleri doğrultusunda yasal öngörü ve koruma sağlıyoruz.

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU

Bilişim hukuku departmanında yer alan ekibimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum süreci başta olmak üzere bilişim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan dava ve uyuşmazlık süreçlerinin takibini yapmakta ve müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bununla beraber; gizlilik ve veri koruma, lisanslama, yazılım tedarik, e-ticaret, e-işlemler, uygulamalar, yazılım sözleşmeleri üzerine yasal hizmet sağlamaktadır. Ayrıca; ceza hukuku, siber hukuk, fikri mülkiyet hukuku üçgeninde yer alan hukuki meselelerde müvekkillerimize çözüm sunmaktayız.

Veri Analizi Yapan Kişi
Moda

MARKA VE FİKRİ SİNAİ HAKLAR HUKUKU

Ofisimizin Fikri Mülkiyet ekibi; marka, patent, telif hakkı ihlalleri başta olmak üzere haksız rekabet, endüstriyel tasarım, marka tescili alanlarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini hukuki uyuşmazlıklarda temsil etmektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Ekibimiz, Türkiye ve Dünya'nın herhangi bir yerindeki gayrimenkul yatırımlarında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Hızlı bir şekilde gelişen global emlak piyasasında müvekkillerimizin olanak ve fırsatlara hızlı bir biçimde cevap verebilmesine yardımcı oluyoruz.

Anahtarı Almak
mahkeme

YABANCILAR VE GÖÇ HUKUKU

Ofisimiz yabancı ülke vatandaşlarının çalışma izni ve oturma izni prodesürlerinin takip edilmesi, Türk Vatandaşlığına ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

SİGORTA VE TAZMİNAT HUKUKU

Ekibimiz, sigorta sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin olarak zarar durumunda oluşan maddi ve manevi kayıpların tazmini konusunda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.


Ekibimiz, sigortalı ve lehtarın haklarına erişebilmeleri ve tazminat alacaklarına en kısa sürede kavuşabilmeleri için yargı yolu öncesinde tüm müzakere ve arabuluculuk süreçlerini titizlikle yürütür. Bu aşamada mevcut risk ve ihtilafları değerlendirerek, en uygun yol haritasını seçer ve müvekkillerinin maddi ve manevi kayıplarını gidermek amacı ile hukuki destek sağlar. 

Sigorta acentası
Muayene Odası

SAĞLIK & TÜKETİCİ HUKUKU VE MALPRAKTİS DAVALARI

Gelişen sağlık sektörüyle beraber, işinde ehil olan kimselerle çalışma gerekliliği her geçen gün artmaktadır. Ekibimiz, yerli ve yabancı müvekkillerine sağlık sektöründe yaşanan malpraktis davalarında tekrar mağduriyet yaşamamaları için yasal destek sağlamaktadır.

MİRAS HUKUKU

Miras hukukunda sıklıkla karşılaşılan davalar vasiyetnamenin açılması, tenkisi, mirasın taksimi ve ortaklığın giderilmesi davalarıdır. Ekibimiz, müvekkillerine vasiyetname hazırlanması, miras sözleşmesi hazırlanması, redd-i miras, istihkak davaları, tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, mirastan yoksunluk bırakılma ve izale-i şuyu davalarında hizmet vermektedir. 

Kitapların Üzerinde Hakim Tokmağı
mahkeme

CEZA HUKUKU

Ekibimiz ceza hukuku konusunda geniş bir portföye sahip olup müvekkilimizin temsil ihtiyacı ve davanın niteliğine bağlı olarak, ceza mahkemeleri ve diğer yasal makamlar önünde müvekkillerimize yasal koruma sağlıyor ve danışmanlık yapıyoruz.

bottom of page