top of page

SİGORTA VE TAZMİNAT HUKUKU

 Ekibimiz, sigorta sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin olarak zararın meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi kayıpların tazmini konusunda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.


Ekibimiz, sigortalı ve lehtarın haklarına erişebilmeleri ve tazminat alacaklarına en kısa sürede kavuşabilmeleri için yargı yolu öncesinde tüm müzakere ve arabuluculuk süreçlerini titizlikle yürütür. Bu aşamada mevcut risk ve ihtilafları değerlendirerek, en uygun yol haritasını seçer ve müvekkillerinin maddi ve manevi kayıplarını gidermek amacı ile hukuki destek sağlar. 

Sigorta acentası
bottom of page